Transport medyczny i sanitarny Łódź

Kurs podstawowy

 Podstawowe zabiegi resuscytacyjne (BLS) oraz stany zagrożenia życia.
Szkolenie obejmuje resuscytacje krążeniowo – oddechową oraz pierwszą pomoc w stanach zagrożenia życia, z którymi spotykamy się na co dzień. Składa się z wykładów, pokazów oraz ćwiczeń praktycznych na fantomie.

Pakiet zawiera:

Wykład nt. podstawowych zabiegów resuscytacyjnych:
• Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy
• Standaryzacja działań ratowniczych
• Etapy udzielania pierwszej pomocy
• Pozycja bezpieczna

Ćwiczenia związane z podstawowymi zabiegami resuscytacyjnymi
• Ocena bezpieczeństwa
• Ocena poszkodowanego
• Wezwanie pomocy
• Wykonanie pełnej resuscytacji krążeniowo – oddechowej
• Pozycja bezpieczna


Wykład dotyczący stanów zagrożenia życia
• Zadławienie
• Omdlenia
• Epilepsja
• Zawał serca
• Hipoglikemia oraz hiperglikemia
• Wstrząs
• Zatrucia
• Oparzenia
• Udar mózgu

Cena: już od 55 zł / osoba, w grupie >6 osób 45 zł                                                                                                                                             Czas kursu uzależniony jest od ilości osób !