Transport medyczny i sanitarny Łódź

                             Kurs zaawansowany dla dorosłych

 Podstawowe zabiegi resuscytacyjne (BLS) + stany zagrożenia życia + AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny) oraz postępowanie w urazach.

 Kurs obejmuje naukę resuscytacji krążeniowo – oddechowej, pierwszą pomoc w stanach zagrożenia życia, obsługę automatycznego defibrylatora zewnętrznego, a także postępowanie w przypadku urazów – m.in. zakładanie kołnierza szyjnego, pierwszą pomoc podczas wypadku samochodowego.

Pakiet zawiera:

Wykład nt. podstawowych zabiegów resuscytacyjnych:
 • Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy
 • Standaryzacja działań ratowniczych
 • Etapy udzielania pierwszej pomocy
 • Pozycja bezpieczna

Ćwiczenia związane z podstawowymi zabiegami resuscytacyjnymi
 • Ocena bezpieczeństwa
 • Ocena poszkodowanego
 • Wezwanie pomocy
 • Wykonanie pełnej resuscytacji krążeniowo – oddechowej

Wykład dotyczący stanów zagrożenia życia
 • Zadławienie
 • Omdlenia
 • Epilepsja
 • Zawał serca
 • Hipoglikemia oraz hiperglikemia
 • Wstrząs
 • Zatrucia
 • Oparzenia
 • Udar mózgu

Ćwiczenia związane ze stanami zagrożenie życia
Umiejętność postępowania w stanach zagrożenia życia

Wykład dotyczący automatycznej defibrylacji zewnętrznej
Zagadnienia związane z mechanizmami zatrzymania krążenia i zastosowaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED)

Ćwiczenia związane z automatycznym defibrylatorem zewnętrznym
Bezpieczne i prawidłowe zastosowanie automatycznej defibrylacji zewnętrznej

Wykład dotyczący postepowania w urazach
 – Postępowanie w podczas wypadku samochodowego
 – Upadki, urazy kręgosłupa (ze szczególną uwagą na odcinek kręgosłupa szyjnego)
 – Krwotoki
 – Złamania, amputacje

Ćwiczenia związane z postępowaniem w urazach
 – Zakładanie kołnierza ortopedycznego
 – Wykonanie urazowego badania wstępnego
 – Tamowanie krwotoków
 – Unieruchamianie złamańCena: od 100 zł / osoba, w grupie >6 osób 85 zł

Czas kursu uzależniony jest od ilości osób !